Salgafandel

Dette er den mail vi har modtaget fra administrationsselskabet. Nedenfor er alle filer, som vi skal dele med køber.


Hej Henrik.

 

Da andelen nu er vurderet sender vi vedhæftet i denne mail alle dokumenter til brug for overdragelsen.

 

Vi udarbejder den egentlige overdragelsesaftale til parternes underskrift, når I sender os nærmere oplysninger om overdragelsen, jf. følgebrevet. Overdragelsesaftalen bestilles på vores hjemmeside www.deas.dk/overdragelsesaftale  

 

Tanken er, at denne mail med bilag kan videresendes til f.eks. interesserede købere, som skal have forelagt alle de vedhæftede dokumenter.

 

Hvis det bliver aktuelt at benytte ejendomsmægler hører vi gerne om det.  

 

Her er link til ventelistedokumentet som er sendt ud af administrationsselskabet via Waitly:

https://app.waitly.dk/offers/57038b8b-e2ff-4a2c-91c6-e662657f405f/buy


Her er listet de dokumenter, som vi er blevet bedt om at dele med køber: